Plan

about
balls
balls
پیشنهاد سرمایه گذاری

پیشنهادات بهکامان جهت سرمایه گذاری

بهکام کوین مکانیزم ساده و شفافی را برای جذب سرمایه گذاری و سود بیشتر فراهم می کند.

10%

ماهانه
offer
حداقل سرمایه گذاری
10 میلیون تومان
offer
مدت قرارداد
3 ماهه

15%

ماهانه
offer
حداقل سرمایه گذاری
10 میلیون تومان
offer
مدت قرارداد
6 ماهه

30%

ماهانه
offer
حداقل سرمایه گذاری
10 میلیون تومان
offer
مدت قرارداد
یک ساله

65%

ماهانه
offer
حداقل سرمایه گذاری
30 میلیون تومان
offer
مدت قرارداد
دو ساله
سود شگفت انگیز را محاسبه کنید

شما می توانید کسب نمایید

قبل از سرمایه گذاری سود خود را محاسبه کنید.

profit
profit
profit
profit
profit
profit
profit
profit
طرح خود را انتخاب نمایید
واحد پول خود را انتخاب نمایید.
  • دلار
  • ریال
  • یورو
  • پوند
مقدار سرمایه گذاری خود را وارد نمایید ( ریال )
سود ماهانه ( دلار )

سود کل ( دلار )

سود ماهانه ( تومان )

سود کل ( تومان )

سود ماهانه ( یورو )

سود کل ( یورو )

سود ماهانه ( پوند )

سود کل ( پوند )